publicerad: 2021  
aktiebok aktieboken aktieböcker
aktie|­bok·en
substantiv
[ak`tsie-]
förteckning över aktie­ägarna i ett aktie­bolag
enligt gällande aktie­bok har hon kvar hela sin post
belagt sedan 1947