publicerad: 2021  
akutintag akut­intaget, plural akut­intag, bestämd plural akut­intagen
akut|­in·tag·et
substantiv
aku`tintag
sjukhus­avdelning för in­tagning av akut sjuka
belagt sedan 1968