publicerad: 2021  
alexanderhugg alexander­hugget
alexander|­hugg·et
substantiv
alexan`derhugg
(allt­för) drastisk åt­gärd
lag­mannen löste konflikten med ett alexander­hugg: båda de tvistande parterna lands­förvisades
belagt sedan 1886; urspr. om Alexander den stores upp­lösning av den s.k. gordiska knuten genom ett svärds­hugg