publicerad: 2021  
alexandrin alexandrinen alexandriner
alexandr·in·en
substantiv
alexandri´n
ett (äldre) vers­mått med sexfotade jambiska versrader anv. främst i dramatik och längre berättande dikter
() alexandriner
alexandrinen var populär på 1700-talet
äv. om en­staka så­dan versrad el. takt
Tegnérs Svea är skriven på alexandriner
belagt sedan 1801; av franska alexandrin med samma betydelse (trol. där­för att vers­måttet an­vänts i en medel­tida dikt om Alexander den store)