publicerad: 2021  
allofon allofonen allofoner
allo·fon·en
substantiv
[-få´n]
variant av fonem som trots skillnad i ut­tal inte ger skillnad i betydelse
en allofon (av/till något)
en allofon (av något)
en allofon (till något)
svenskans r har huvud­sakligen två allofoner, nämligen tungspets- och tungrots-r
belagt sedan 1968; till grek. all´os 'annan' och phone´ 'ljud'