publicerad: 2021  
allo ingen böjning
substantiv
all`o
i vissa ut­tryck alla av­seenden
allt i allo äv. ett ord person som hjälper till med allthon var film­produktionens ljus­sättare och allt i allo
i allo allt igenom, helt och hålletfrågan löstes på ett i allo tillfreds­ställande sätt
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); gammal böjnings­form av all