publicerad: 2021  
allograf allografen allografer
allo·graf·en
substantiv
allogra´f
variant av grafem som trots skillnad i ut­seende inte ger skillnad i betydelse; mest i fråga om hand­skriven text
en allograf (av/till något)
en allograf (av något)
en allograf (till något)
belagt sedan 1960-talet; till grek. all´os 'annan' och graph´ein 'skriva'