publicerad: 2021  
analogislut analogi­slutet, plural analogi­slut, bestämd plural analogi­sluten
ana·logi|­slut·et
substantiv
[-gi`-]
generaliserande slut­sats som grundar sig på partiell likhet mellan två före­teelser och som allt­så inte ut­gör ett strängt logiskt bevis
belagt sedan 1836