publicerad: 2021  
1anfang an­fangen an­fanger
an|­fang·en
substantiv
[-faŋ´] el. [an´-]
större, rikt ut­smyckad begynnelse­bokstav i hand­skrifter och (oftast) äldre tryck; vanligen som in­ledning till kapitel
anfangsbokstav
ut­sökta an­fanger
belagt sedan 1806; av tyska Anfang 'begynnelse'; jfr ur­sprung till 1fånga!!
2anfang an­fanget, plural an­fang, bestämd plural an­fangen
an|­fang·et
substantiv
an`fang
en valv­båges nedersta begränsnings­yta av stenar
belagt sedan 1856; jfr ur­sprung till 1anfang!!