publicerad: 2021  
anfordran bestämd form an­fordran, utrum
an|­fordr·an
substantiv
an`fordran
formell upp­maning särsk. om att betala men äv. all­männare
på/vid anfordran
på anfordran
vid anfordran
slutbetalning vid an­fordran; brevet är att beteckna som all­män handling och måste på an­fordran lämnas ut till all­mänheten
belagt sedan 1836; till tyska anfordern 'kräva; upp­mana'