publicerad: 2021  
anfäktelse an­fäktelsen an­fäktelser
an|­fäkt·els·en
substantiv
an`fäktelse
själslig oro eller plåga
religiösa an­fäktelser
ibland spec. frestelse
nu­mera ofta skämtsamt
hans post­modernistiska an­fäktelser
belagt sedan 1739