publicerad: 2021  
anföring an­föringen an­föringar
an|­för·ing·en
substantiv
an`föring
direkt an­föring språk­vetenskaporda­grant åter­givet yttrandespråket i romanen är var­dagligt med långa stycken i direkt an­föring
indirekt an­föring språk­vetenskapyttrande som åter­ges (ungefärligt) i referat­formt.ex. med hjälp av en att-sats, som i meningen "Han sade, att han var sjuk"
belagt sedan 1869