publicerad: 2021  
anförtro sig anförtrodde anförtrott, presens anförtror
verb
an`förtro sig
tala öppen­hjärtigt om sina privata problem eller dylikt
någon anförtror sig åt/till någon
någon anförtror sig till någon
någon anförtror sig åt någon
vill du inte an­förtro dig åt mig?
belagt sedan 1820
anförtro siganförtroende