publicerad: 2021  
anföringstecken anföringstecknet, plural anförings­tecken, bestämd plural anföringstecknen
an·för·ings|­teckn·et
substantiv
an`föringstecken
ett (dubbel)tecken (" ... ") som markerar början och slut av en an­föring el. ett citat
belagt sedan 1796