publicerad: 2021  
anföringsverb anförings­verbet, plural anförings­verb, bestämd plural anförings­verben
an·för·ings|­verb·et
substantiv
an`föringsverb
verb som visar att följande eller före­gående sats är en an­föring
"säga","fråga" och "fram­hålla" är tre vanliga anförings­verb; i repliken "vad det här är jobbigt, suckade han" fungerar "suckade" som anförings­verb
belagt sedan 1898