publicerad: 2021  
anpassning an­passningen an­passningar
an|­pass·ning·en
substantiv
an`passning
ordnande (av något) efter om­ständigheterna
SE anpassa SYN. adaption
anpassningsförmåga; anpassningsproblem
anpassning (av någon/något) (efter/till något)
anpassning (av någon) (efter något)
anpassning (av någon) (till något)
anpassning (av något) (efter något)
anpassning (av något) (till något)
anpassning (för någon/något)
anpassning (för någon)
anpassning (för något)
an­passning till rådande norm­system
äv. om resultatet; spec. biologi förändrad (ärftlig) egenskap som gör en organism bättre lämpad för aktuella förhållanden
giraffens långa hals är en an­passning till dess miljö
belagt sedan 1891