publicerad: 2021  
anpassningsbar an­passnings­bart an­passnings­bara
an|­pass·nings·bar
adjektiv
an`passningsbar
som lätt låter sig an­passas till om­givningen
anpassningsbar (efter/till något)
anpassningsbar (efter något)
anpassningsbar (till något)
människan är en an­passnings­bar varelse
belagt sedan 1910