publicerad: 2021  
ansökan bestämd form an­sökan, utrum; som plural kan användas ansökningar
an|­sök·an
substantiv
an`sökan
formell (skriftlig) begäran ställd till myndighet eller dylikt
lämna in en an­sökan; bevilja en an­sökan; av­slå en an­sökan
en ansökan (hos någon/något) (om något/att+verb/sats)
en ansökan (hos någon) (om något)
en ansökan (hos någon) (om sats)
en ansökan (hos någon) (om att+verb)
en ansökan (hos något) (om något)
en ansökan (hos något) (om sats)
en ansökan (hos något) (om att+verb)
en ansökan (hos någon/något) (att+verb/sats)
en ansökan (hos någon) (sats)
en ansökan (hos någon) (att+verb)
en ansökan (hos något) (sats)
en ansökan (hos något) (att+verb)
an­sökan om utbildnings­bidrag; till an­sökan bi­fogas ett in­tyg över av­klarade kurser; de lämnade in en gemensam an­sökan om äktenskaps­skillnad; en an­sökan om att få till­stånd för att strö ut askan efter en av­liden person
belagt sedan 1789