publicerad: 2021  
ansöka ansökte ansökt, presens ansöker
verb
an`söka
formellt begära
någon ansöker (hos någon/något) om något/att+verb/sats
någon ansöker (hos någon) om något
någon ansöker (hos någon) om sats
någon ansöker (hos någon) om att+verb
någon ansöker (hos något) om något
någon ansöker (hos något) om sats
någon ansöker (hos något) om att+verb
efter fem år an­sökte hon om svenskt med­borgarskap
belagt sedan 1540; av lågtyska ansoken, tyska ansuchen med samma betydelse; jfr ur­sprung till söka
ansökaansökande, ansökning, ansökan