publicerad: 2021  
ansätta ansatte ansatt, presens ansätter
verb
an`sätta
1 (hårt) pröva motstånds­förmågan hos någon
någon ansätter någon/något (med något)
någon ansätter någon (med något)
någon ansätter något (med något)
journalisterna an­satte stats­ministern hårt; hon an­sattes av döds­ångest
belagt sedan 1691; av tyska ansetzen med samma betydelse; jfr ur­sprung till ansats, sätta
2 i fack­språk placera något där det passar (och kan fästas)
ansättning
någon ansätter något (som något)
an­sätta ett järn som stöd för stolpen
äv. musik, språk­vetenskap börja
an­sätta en ton; an­sätta ett ljud
belagt sedan 1889
ansättaansättande