publicerad: 2021  
arkiv arkivet, plural arkiv, bestämd plural arkiven
ark·iv·et
substantiv
[-ki´v]
samling av dokument och handlingar av historiskt intresse; för forsknings­ända­mål m.m.
arkivforskning; fornminnesarkiv; krigsarkiv; landsarkiv; ortnamnsarkiv
ett arkiv (för/över något)
ett arkiv (för något)
ett arkiv (över något)
under avhandlings­arbetet gjorde han djup­dykningar i UD:s arkiv
äv. om mot­svarande lokal eller dylikt
gå in på arkivet och leta
ibland om (hjälp­medel för) mindre, privat samling
hemarkiv
ibland äv. i namn på fack­tidskrifter
Arkiv för nordisk filologi
belagt sedan ca 1620; av senlat. archi´vum 'förvarings­rum för offentliga handlingar'; av grek. arkhei´on 'byggnad för överheten; råd­hus'