publicerad: 2021  
arkivalisk arkivaliskt arkivaliska
ark·iv·al·isk
adjektiv
arkiva´lisk [-k-]
som har att göra med arkiv och arkivalier
arkivaliska dokument
belagt sedan 1872