publicerad: 2021  
arkitrav arkitraven arkitraver
arki·trav·en
substantiv
arkitra´v [-k-]
balk som vilar på kolonn­rad i klassiska tempel och dylikt
belagt sedan 1705; av ita. architrave med samma betydelse, eg. 'huvud­bjälke'