publicerad: 2021  
arkitektur arkitekturen arkitekturer
arki·tekt·ur·en
substantiv
arkitektu´r [-ki-] el. [-çi-]
läran om sam­spelet mellan tekniska och konstnärliga faktorer vid byggande
arkitekturens historia
äv. konkret konstnärlig och teknisk ut­formning av byggnad
kyrkan har en märklig arkitektur
äv. bildligt, spec. botanik
trädets arkitektur
spec. äv. om upp­byggnad av ett data­system
belagt sedan 1655; av lat. architectu´ra