publicerad: 2021  
avancera avancerade avancerat
verb
[-aŋse´-] el. [-anse´-]
vara i rörelse fram­åt särsk. i fråga om (långsam) militär fram­ryckning
någon avancerar (från något) (mot/till något)
någon avancerar (från något) (mot något)
någon avancerar (från något) (till något)
någon/något avancerar (till någon)
någon avancerar (till någon)
något avancerar (till någon)
fienden avancerade mot staden från flera håll
äv. bildligt, spec. göra fram­steg, ut­vecklas
hur långt har du avancerat i ditt arbete?; ärendet har inte avancerat längre än till lag­utskottet; laget avancerade i tabellen
spec. äv. befordras
Bonaparte avancerade snabbt till general
belagt sedan 1621; av franska avancer med samma betydelse, till avant 'fram­åt; fram­för'
avanceraavancerande