publicerad: 2021  
avancerad avancerat avancerade
avanc·er·ad
adjektiv
avance´rad [-aŋs-] el. [-ans-]
som har långt driven svårighets­grad och där­för kräver stor skicklighet
avancerad flygning; avancerade akrobatiska konster; på hög­stadiet blir övningarna mer avancerade
äv. med ton­vikt på det komplicerade ut­förandet och dess effekter
ett avancerat kanal­system; avancerad ut­rustning; exklusiva och avancerade filmer
äv. bildligt, spec. radikal, ut­manande
avancerade åsikter
spec. äv. erotiskt (allt­för) djärv och ut­manande
avancerad sex
belagt sedan 1786