publicerad: 2021  
avbilda avbildade avbildat
verb
a`vbilda
skapa bild av (någon/något) efter för­laga med så stor likhet som möjligt
någon avbildar någon/något
någon avbildar någon
någon avbildar något
den president som är av­bildad på dollar­sedeln
äv. ut­vidgat, delvis upp­givande kravet på likhet geometri, matematik om­vandla (punkt- eller tal­mängd) enligt viss regel
något avbildar något
med Mercators projektion av­bildas klotet på en cylinder
belagt sedan 1749
avbildaavbildande, avbildning