publicerad: 2021  
avbildning av­bildningen av­bildningar
av|­bild·ning·en
substantiv
a`vbildning
det att avbilda viss före­teelse
en avbildning (av någon/något)
en avbildning (av någon)
en avbildning (av något)
ofta om resultatet
en av­bildning av bohus­länska häll­ristningar
konform av­bildning geometrisk av­bildning som är vinkel­trogen i varje punkt
belagt sedan ca 1680