publicerad: 2021  
avbildningsfel avbildnings­felet, plural avbildnings­fel, bestämd plural avbildnings­felen
av·bild·nings|­fel·et
substantiv
a`vbildningsfel
fel­aktig åter­givning av före­mål av optiskt instrument
belagt sedan 1933