publicerad: 2021  
bita av bet bitit, presens biter
verb
bita a´v
1 av­skilja eller dela genom bett el. med vasst verk­tyg eller dylikt
avbitare; avbitning
någon biter av något (med något)
han bet av cigarren; han bet av en bit stål­tråd med tången
belagt sedan 1603
2 bryta av genom bitande
avbitning
någon biter av något
bita av en tand
belagt sedan 1842
3 bryskt av­bryta någon
någon biter av sats
"Sköt dina egna affärer!" bet han av
belagt sedan 1891
bita avavbitande