publicerad: 2021  
avfallskvarn avfalls­kvarnen avfalls­kvarnar
av·falls|­kvarn·en
substantiv
a`vfallskvarn
an­ordning för sönderdelning av köksavfall för kompostering
belagt sedan 1959