publicerad: 2021  
avläggare av­läggaren, plural av­läggare, bestämd plural avläggarna
av|­lägg·ar·en
substantiv
a`vläggare
1 planta som nybildats genom att en gren från en moderplanta böjts ner i jorden, rotat sig och sedan av­skilts
krus­bär, hassel och andra ved­artade växter kan förökas genom av­läggare
belagt sedan 1779; efter tyska Ableger 'växt­skott'
2 mindre organisation som upp­stått genom decentralisering av större verksamhet
en avläggare (av/till något)
en avläggare (av något)
en avläggare (till något)
en av­läggare till det amerikanska tv-bolaget; socialistpartiet, en av­läggare till det forna kommunistpartiet
belagt sedan 1854