publicerad: 2021  
lägga av lade lagt, presens lägger
lägg·er av
verb
lägga a´v
1 reservera (pengar) för senare bruk
avläggande
någon lägger av något
han lägger av pengar varje månad till resan
belagt sedan 1642; fornsvenska läggia af
2 var­dagligt upp­höra med viss verksamhet för till­fället el. för gott
någon lägger av (med något/att+verb)
någon lägger av (med något)
någon lägger av (med att+verb)
två av de äldre spelarna har lagt av
sär­skilt i bryska upp­maningar
lägg av med att vissla!; lägg av nu!
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga
3 sluta an­vända
avläggande
någon lägger av något
det är skönt att kunna lägga av vinter­kläderna
belagt sedan 1400–25 Heliga Birgittas uppenbarelser