publicerad: 2021  
befinna sig befann befunnit, presens befinner
be·finn·er sig
verb
befinn´a sig
1 vara när­varande på viss plats eller dylikt, vanligen mera till­fälligt
någon/något befinner sig någonstans
någon befinner sig någonstans
något befinner sig någonstans
han befann sig i lokalen när explosionen in­träffade
äv. bildligt om att vara i visst till­stånd el. viss situation
den klassiska musik­industrin befann sig i kris
belagt sedan 1656; av lågtyska sik bevinden med samma betydelse; till finna
2 i vissa ut­tryck känna sig el. ha visst hälso­tillstånd
någon befinner sig sätt
bogseringen av den eld­härjade färjan har dragit ut på tiden men alla passagerare om­bord upp­ges befinna sig väl
belagt sedan 1732