publicerad: 2021  
befolkningspyramid befolknings­pyramiden befolknings­pyramider
be·folk·nings|­pyram·id·en
substantiv
[-fål`k-]
pyramid­liknande diagram över ålders­fördelningen in­om viss befolkning
ofta med tanke på själva ålders­fördelningen
de stora barn­kullarna ger landets befolknings­pyramid en bred bas
belagt sedan 1899