publicerad: 2021  
befolkningsstatistik befolknings­statistiken
be·folk·nings|­stat·ist·ik·en
substantiv
[-fål`k-]
statistik som behandlar befolkningens storlek, samman­sättning och ut­veckling
den svenska befolknings­statistiken går till­baka ända till 1749
belagt sedan 1859