publicerad: 2021  
begreppsförvirring begrepps­förvirringen begrepps­förvirringar
be·grepps|­för·virr·ing·en
substantiv
begrepp`sförvirring
oenighet om begrepps inne­håll
det råder stor begrepps­förvirring in­om flera av de nya vetenskaperna
belagt sedan 1821