publicerad: 2021  
begynnelsehastighet begynnelse­hastigheten begynnelse­hastigheter
be·gynn·else|­hast·ig·het·en
substantiv
begynn`elsehastighet
utgångshastighet hos något rörligt före­mål, ofta vid början av mätning eller dylikt
belagt sedan 1841