publicerad: 2021  
begynnelsestadium begynnelsestadiet begynnelsestadier
be·gynn·else|­stadi·et
substantiv
begynn`elsestadium
in­ledande stadium
() begynnelsestadiet ett begynnelsestadium (till något)
belagt sedan 1868