publicerad: 2021  
begynnelselön begynnelse­lönen begynnelse­löner
be·gynn·else|­lön·en
substantiv
begynn`elselön
löne­nivå som gäller vid början av an­ställning
MOTSATS slutlön
en begynnelselön (belopp)
belagt sedan 1894