publicerad: 2021  
bekriga bekrigade bekrigat
verb
bekri´ga
föra krig mot någon fiende
bekriga någon/något
bekriga någon
bekriga något
äv. bildligt bekämpa
bekriga den ekonomiska brottsligheten; kvälls­tidningarna bekrigade var­andra
belagt sedan 1539
bekrigabekrigande