publicerad: 2021  
bekransa bekransade bekransat
verb
bekran´sa
om­ge med kransar el. med något som bildar krans, vanligen som ut­smyckning
bekransa någon/något
bekransa någon
bekransa något
segraren bekransades; flickan bekransade sitt hår
äv. all­männare något hög­tidligt omge
sjön bekransades av löv­skog
belagt sedan 1650
bekransabekransande, bekransning