publicerad: 2021  
bekostnad ingen böjning, utrum
be·kost·nad
substantiv
[-kås´-]
i vissa ut­tryck kostnad (för något) som betalas från visst håll i pengar el. mer abstrakt; ofta inte betalad av den som åt­njuter för­delen
på bekostnad av någon/något
på bekostnad av någon
på bekostnad av något
någons bekostnad
hon bodde på lyxhotell på före­tagets bekostnad; de ut­förde reparationen på egen bekostnad; riksdags­mannen kritiserades för att ha åkt för mycket taxi på skatte­betalarnas bekostnad
ofta med an­tydan om upp­offringar (för den som betalar etc.)
han gjorde karriär på familjens bekostnad; stats­makten stärktes på bekostnad av den en­skildes integritet
spec. i ut­tryck för viss typ av för­olämpning
ha roligt på någons bekostnad; göra sig lustig på någons bekostnad
belagt sedan 1606