publicerad: 2021  
bemärkt neutrum bemärkt, bestämd form och plural bemärkta
be·märk·ta
adjektiv
bemär´kt
känd för fram­stående egenskaper på sitt om­råde
bemärkt (för något)
bemärkta konstnärer; hon har gjort sig bemärkt in­om gen­forskningen
belagt sedan 1828