publicerad: 2021  
besvärsmål besvärs­målet, plural besvärs­mål, bestämd plural besvärs­målen
be·svärs|­mål·et
substantiv
besvä`rsmål
mål som på grund av besvär prövas av högre rätt eller myndighet
belagt sedan 1726