publicerad: 2021  
besvärsrätt besvärs­rätten
be·svärs|­rätt·en
substantiv
besvä`rsrätt
sär­skilt juridik rätt att an­föra besvär i viss fråga etc.
äga besvärs­rätt; ha besvärs­rätt
belagt sedan 1875