publicerad: 2021  
besvärstid besvärs­tiden besvärs­tider
be·svärs|­tid·en
substantiv
besvä`rstid
juridik tid in­om vilken besvär ska an­föras för att vara giltigt, ofta 2–4 veckor
hon tänker komma in med en in­laga före besvärs­tidens ut­gång
belagt sedan 1845