publicerad: 2021  
besökare besökaren, plural besökare, bestämd plural besökarna
be·sök·ar·en
substantiv
besö´kare
person som gör besök på viss plats vanligen i studiesyfte el. som rekreation
festivalbesökare; kyrkobesökare; teaterbesökare
besökare (hos någon)
besökare (av/i/på något)
besökare (av något)
besökare (i något)
besökare (något)
det väntas många besökare till ut­ställningen; bad­stränderna lockar besökare från alla delar av landet
ofta bildligt
en hem­sida med hundra­tals besökare dagligen
äv. person som besöker någon annan vanligen av sociala skäl
far­mor hade många besökare när hon bodde på äldre­boendet
belagt sedan 1830