publicerad: 2021  
besöksadress besöks­adressen besöks­adresser
be·söks|­adress·en
substantiv
besö`ksadress
adress som an­ger var någon bor eller arbetar och som veder­börande kan besökas på; oftast om gatu­adress i mots. till post­adress
besöksadressen (till någon/något)
besöksadressen (till någon)
besöksadressen (till något)
före­tagets besöks­adress är Stor­gatan 10 men dess post­adress är Box 3859
belagt sedan 1981