publicerad: 2021  
betydelsenyans betydelse­nyansen betydelse­nyanser
be·tyd·else|­ny·ans·en
substantiv
bety`delsenyans
speciell betydelse som i någon mån av­viker från (viss) huvud­betydelse hos ord el. ut­tryck
en betydelsenyans (av/hos något)
en betydelsenyans (av något)
en betydelsenyans (hos något)
ordet "en­veten" har en betydelse­nyans som saknas hos ordet "en­vis"
belagt sedan 1896